Projekt “Zdrowe Dzieci”

Bierzemy udział w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia “Zdrowe Dzieci”

Uczestnicy Projektu

 • dzieci do 6 roku życia uczęszczające do przedszkoli
 • ich rodzice lub opiekunowie prawni lub członkowie ich rodzin
 • nauczyciele w przedszkolach
 • dyrektorzy i personel przedszkoli
CELE PROJEKTU
 • wzrost znajomości zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci
 • zwiększona świadomość roli wody dla zdrowia człowieka, owocująca większą częstotliwością sięgania po wodę w ciągu dnia i w trakcie posiłków
 • wzrost rozumienia znaczenia warzyw i owoców w diecie – wraz
  z podniesieniem w społecznym odbiorze ich atrakcyjności
 • większa codzienna aktywność fizyczna
 • integracja całych środowisk wychowawczych – rodziców, opiekunów, personelu placówek i dzieci – wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia

Działania W Projekcie

W ramach projektu realizowane będą warsztaty dla dzieci w przedszkolach, żłobkach placówkach edukacyjnych oraz szkolenia dla dorosłych – rodziców i nauczycieli promujące zdrową dietę i aktywność fizyczną jako podstawę codziennego stylu życia.

Dwie ścieżki edukacyjne w naszych działaniach to: zdrowa dieta i ruch – dlatego nasze warsztaty z jednej strony zmieniają podejście do jedzenia poprzez zajęcia kulinarne, zabawy zawierające prawdziwe wyzwania w przygotowaniu jedzenia, wielozmysłowe poznawanie zdrowych składników jedzenia, z drugiej zaś – zachęcają do wdrażania w życie codziennej aktywności fizycznej: poprzez gry edukacyjne – promują ruch, ćwiczenia i aktywność fizyczną. 

Ostatnie wydarzenia