Konkurs “Zimowy Miś”

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Zimowy Miś” XVI Edycja
🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻
Prosimy o składanie prac u wychowawców do dnia 20.11.2023, do godz. 10.00.
dostarczenie prac do przedszkola 20.11.2023
głosowanie 20.11.2023, – 22.11.2023, do godz. 10.00
22.11.2023 przedszkole wysyła 5 prac z największą liczba głosów
wyniki na stronie szkoły 27.11.2023
……………………………………………………………………………….
Informacje od organizatora konkursu:
Z okazji “Światowego Dnia Misia”, który przypada na 25 listopada, pragniemy zaprosić przedszkolaków, uczniów klas młodszych ze szkół podstawowych oraz klas integracyjnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą “Zimowy Miś “.

 1. ORGANIZATOR
  Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku
  Koordynatorzy: Dagmara Ukleja, Angelika Witt, Agata Stankiewicz
 2. CELE KONKURSU
  Promocja rozwijania kreatywności i wyobraźni.
  Rozwijanie umiejętności artystycznych.
  Kształtowanie pozytywnego podejścia do twórczości.
 3. UCZESTNICY KONKURSU
  Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów klas młodszych oraz dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych. Przewidziane są następujące kategorie wiekowe:
 • Dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych (od 5 r.ż.)
 • Uczniowie klas 1-3
 1. FORMAT PRACY I TECHNIKA WYKONAWCZA
  Format pracy: dowolny (maksymalnie A3)
  Technika: dowolna (oprócz technik wykorzystujących zboża, ryż i kasze)
  Do pracy prosimy dołączyć metryczkę oraz podpisane przez prawnego opiekuna zgłoszenie dziecka do konkursu (druki w biurze)
 2. Autor nadsyłając pracę na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację zdjęć na stronie internetowej
  i profilu Facebook organizatora konkursu.
  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu.
 3. Z każdej kategorii wiekowej nadesłać można maksymalnie 5 prac.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 listopada 2022 r. na stronie internetowej szkoły oraz profilu Facebook.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Ostatnie wydarzenia