Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdemu użytkownikowi przeglądającemu nasze strony internetowe i korzystającemu z naszego serwisu zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych. 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych i informuje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są prawa osób, których dane te dotyczą.

Pojęcie danych osobowych jest zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO). Zgodnie z nim danymi osobowymi są wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Są to przykładowo imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

2. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Stonoga I Gdynia, z siedzibą w 81-590 Gdynia, ul. Brzechwy 11.

Administrator pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym przepisami RODO albo innymi, obowiązującymi przepisami prawnymi, bądź też pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą. Z naszej strony internetowej można korzystać bez konieczności podawania danych osobowych. Pobieranie danych osobowych (takich jak np. imię i nazwisko, telefon, lub adres e-mail) na naszych stronach odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności. 

3. Pliki Cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie jest plikiem tekstowym, wysyłanym podczas przeglądania danej witryny internetowej i zapisywanym na dysku twardym komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła odpowiedni serwer naszej witryny, przeglądarka internetowa komputera użytkownika wysyła z powrotem na serwer odebrany wcześniej plik cookie. Uzyskane w tym procesie informacje serwer może przeanalizować na różne sposoby. Pliki cookie umożliwiają przykładowo dopasowanie wyświetlanych reklam czy też ułatwienie nawigacji na stronie internetowej. Użytkownik strony internetowej może wyłączyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, tj. w stosowanym na urządzeniu programie do otwierania i wyświetlania stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Safari).

4. Przekazywanie danych osobom trzecim
Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

5. Przechowywanie danych
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane prawem lub na czas niezbędny do realizacji zapytania użytkownika. Po upływie tych terminów dane zostaną zablokowane lub usunięte.

6. Informacja, korekta i sprzeciw
Każdy użytkownik ma prawo do informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto w każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości lub zażądać przekazania danych innemu usługodawcy. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres: [edytuj] adres@email.com

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych.

7. Reklama
Wyraźnie zabraniamy wykorzystywania przez podmioty trzecie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowego zamieszczania impressum w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, których wyraźnie nie zamawialiśmy.
Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, np. spamem.

8. Korzystanie z Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,, CA 94043, USA).  Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tzw. cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę jego ruchów na stronie internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące ruchów na stronie internetowej (wraz z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP urządzenia użytkownika jest jednak uprzednio skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystać te informacje do analizowania ruchów użytkownika na tej stronie w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. 

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu do Google pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując Plug-in dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

9. Plug-in Facebook
Nasza strona internetowa zawiera plug-in do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Mento Park, California, 94025, USA), oznaczony logo Facebook. Plug-in ten umożliwia bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje dotyczącą adresu IP użytkownika korzystającego z tego połączenia. Jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.

Chcemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o zakresie gromadzonych danych, celu przetwarzania jak również sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy bezpośredni kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z polityka prywatności portalu dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

10. Zmiana naszej polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w celu jej dostosowania do aktualnych wymogów prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

11. Podmiot odpowiedzialny
Przedszkole Stonoga I Gdynia, z siedzibą w 81-590 Gdynia, ul. Brzechwy 11

12. Inspektor Ochrony Danych w [edytuj] nazwa/dane firmy
e-mail: przedszkolestonoga@wp.pl