Oferta

Strona główna

Czesne w roku szkolnym 2019/2020

Pobyt całodzienny 6:30 -18:00 – standardowy : 650zł/mc
Pobyt skrócony 8:30 – 15:00 – 460zł/mc

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Przedszkole „Stonoga” czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 18:00.

UWAGA! Powyższe opłaty nie dotyczą dzieci wakacyjnych spoza placówki.

Nr konta przedszkola:

Idea Bank 83 1950 0001 2006 0872 4106 0002

Ważna informacja

Rodzice wpłacający wpisowe proszeni są o wpisanie w tytule przelewu:

 • „Imię i nazwisko dziecka, wpisowe 2019/2020”

Wpisowe w roku przedszkolnym 2019/2020 wynosi 300 zł.

W ramach wpisowego gwarantujemy:

 • Starter – kubeczek, szczotka i pasta (oraz zapas pasty i szczoteczek na cały okres pobytu w przedszkolu)
 • Materiały plastyczne
 • Przedstawienia teatralne
 • Prezenty (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

Z uwagi na Państwa zainteresowanie organizujemy grupy językowe:

 • Anglojęzyczną – w grupie anglojęzycznej jest dwóch nauczycieli
 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim; nauczyciel języka angielskiego posługuje się tylko językiem angielskim i jest z dziećmi codziennie 7h.
 • Grupy językowe są dodatkowo płatne: 200 zł/mc
 • Obecnie funkcjonują 2 grupy anglojęzyczne: Butterflies – grupa 4-5-latków oraz Bees – grupa „zerówkowa”

W ramach czesnego zapewniamy Państwa Dzieciom wiele ciekawych zajęć dodatkowych:

 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna (dzieci z opinią WWRD)
 • Terapia logopedyczna indywidualna (dzieci z opinią WWRD)
 • Rytmika – umuzykalnianie przy instrumencie
 • Dogoterapia z Mellonem
 • Experymenty z firmą Smart Lab
 • Audycje muzyczne Art2You
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Warsztaty „Ekologia w 3D” – zajęcia konstrukcyjno – techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych
 • Warsztaty „Młody Kucharz” – wprowadzanie w magiczny świat kuchni
 • Warsztaty „Młody Prezes” – kształtowanie kompetencji zawodowych
 • Język angielski – Total Physical Response Method (TPR), komunikacja, audiowizualizacja
 • Zajęcia z tańca towarzyskiego Dance Life
 • Warsztaty taneczne – Zumba
 • Bajkoterapia -wspomaganie procesu socjalizacji (pod nadzorem terapeuty zajęciowego)
 • Zajęcia relaksacyjne 
 • Warsztaty plastyczne z elementami chromoterapii
 • Warsztaty umuzykalniające – z elementami muzykoterapii
 • Warsztaty „Bezpieczny Przedszkolak” – zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, znajomość znaków drogowych
 • Warsztaty integracyjne – komunikacja interpersonalna
 • Terapia pedagogiczna indywidualna – praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z opinią WWRD)
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym